PA München 39

(Aptiert) Kreisstempel mit Kurzstegen

Unterscheidungsbuchstabe: a
Stellung im Stempel: links

Stempel Inschrift: München 39
PA-Nr. Stellung im Stempel: oben

FD: 15.12.48
LD: 17.11.49
Bemerkung: Rahmenbrüche / Stegbruch oben rechts

Unterscheidungsbuchstabe: b
Stellung im Stempel: links

Stempel Inschrift: München 39
PA-Nr. Stellung im Stempel: oben

FD: 04.12.48
LD: 30.11.49
Bemerkung: Rahmenbrüche / Stegbruch unten links